Informácie

Je možné zmeniť a doplniť právne predpisy pre prípady mladistvých

Je možné zmeniť a doplniť právne predpisy pre prípady mladistvýchPrávne predpisy spadajúce do jurisdikcie mladistvých by sa mohli zmeniť a doplniť v nasledujúcom období, ktoré nadobudne účinnosť do konca tohto roka, pričom toto rozhodnutie sa prijíma na stretnutí ministra spravodlivosti a štátneho tajomníka z ORA. Iniciátorom stretnutia bola štátna tajomníčka ORA Theodora Bertzi, ktorá ministrovi predstavila problémy spojené s ťažkosťami, ktoré sa vyskytli pri riešení prípadov s maloletými, najmä problémy súvisiace s adopciami a osobitnými opatreniami na ochranu detí.
Celý článok si prečítajte v: